Destinations | Flights

Daily updated list of Air New Zealand flights to Cairns International Airport (CNS).

Air New Zealand IATA code: NZ

List of Air New Zealand Flights to Cairns International Airport (CNS)

From:   To:

List of 64 Air New Zealand flights to Cairns International Airport (CNS).

Flight No. Origin Destination Route Route Last seen
NZ 165(AKL) Auckland (CNS) CairnsAKL-CNSfrom Auckland, New Zealand to Cairns, Australia2018-09-15
NZ 6090(KUL) Kuala Lumpur (CNS) CairnsKUL-CNSfrom Kuala Lumpur, Malaysia to Cairns, Australia2016-10-31
NZ 6091(KUL) Kuala Lumpur (CNS) CairnsKUL-CNSfrom Kuala Lumpur, Malaysia to Cairns, Australia2018-12-04
NZ 6094(KUL) Kuala Lumpur (CNS) CairnsKUL-CNSfrom Kuala Lumpur, Malaysia to Cairns, Australia2019-03-01
NZ 6095(KUL) Kuala Lumpur (CNS) CairnsKUL-CNSfrom Kuala Lumpur, Malaysia to Cairns, Australia2019-02-20
NZ 7000(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2018-03-22
NZ 7000(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2017-09-17
NZ 7001(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2017-01-31
NZ 7002(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2018-02-17
NZ 7003(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2018-02-20
NZ 7011(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2018-04-03
NZ 7015(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2018-10-26
NZ 7019(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2018-09-27
NZ 7022(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2018-02-17
NZ 7022(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2018-09-22
NZ 7024(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2017-01-08
NZ 7024(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2018-06-07
NZ 7027(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2018-07-14
NZ 7029(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2018-02-19
NZ 7030(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2018-02-19
NZ 7034(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2018-01-01
NZ 7035(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2017-12-26
NZ 7036(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2018-01-01
NZ 7036(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2018-04-16
NZ 7039(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2017-09-29
NZ 7044(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2018-09-29
NZ 7044(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2018-06-11
NZ 7046(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2018-04-28
NZ 7047(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2018-03-30
NZ 7064(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2018-07-21
NZ 7064(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2018-09-30
NZ 7081(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2018-07-22
NZ 7085(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2018-03-24
NZ 7088(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2017-01-07
NZ 7117(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2017-10-28
NZ 7167(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2016-12-27
NZ 7188(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2017-01-02
NZ 7336(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2019-03-04
NZ 7360(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2019-03-16
NZ 7362(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2019-03-21
NZ 7364(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2019-03-23
NZ 7366(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2019-03-22
NZ 7368(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2019-01-14
NZ 7419(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2018-10-26
NZ 7422(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2018-10-27
NZ 7454(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2018-10-26
NZ 7457(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2018-10-27
NZ 7461(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2018-10-27
NZ 7474(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2019-03-22
NZ 7500(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2018-10-27
NZ 7501(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2018-10-27
NZ 7507(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2018-10-27
NZ 7508(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2018-10-27
NZ 7522(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2018-10-25
NZ 7702(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2019-03-23
NZ 7704(MEL) Melbourne (CNS) CairnsMEL-CNSfrom Melbourne, Australia to Cairns, Australia2019-03-23
NZ 775(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2017-10-19
NZ 775(AKL) Auckland (CNS) CairnsAKL-CNSfrom Auckland, New Zealand to Cairns, Australia2018-10-27
NZ 7782(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2019-03-23
NZ 7784(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2019-03-03
NZ 7798(BNE) Brisbane (CNS) CairnsBNE-CNSfrom Brisbane, Australia to Cairns, Australia2019-03-20
NZ 7922(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2018-11-01
NZ 7924(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2019-03-22
NZ 7926(SYD) Sydney (CNS) CairnsSYD-CNSfrom Sydney, Australia to Cairns, Australia2019-03-22