Destinations | Flights

Daily updated list of Aigle Azur flights.

Aigle Azur IATA code: ZI

List of Aigle Azur Flights

From:   To:
Page:   1 2 3 next >

List of 194 Aigle Azur flights.

Flight No. Origin Destination Route Route Last seen
ZI 151(CDG) Paris (ALG) AlgiersCDG-ALGfrom Paris, France to Algiers, Algeria2018-01-21
ZI 152(ALG) Algiers (CDG) ParisALG-CDGfrom Algiers, Algeria to Paris, France2018-01-07
ZI 153(CDG) Paris (ALG) AlgiersCDG-ALGfrom Paris, France to Algiers, Algeria2018-01-09
ZI 153(ORY) Paris (ALG) AlgiersORY-ALGfrom Paris, France to Algiers, Algeria2018-01-21
ZI 154(ALG) Algiers (CDG) ParisALG-CDGfrom Algiers, Algeria to Paris, France2018-01-20
ZI 154(CDG) Paris (ORY) ParisCDG-ORYfrom Paris, France to Paris, France2018-01-14
ZI 1867(CDG) Paris (ORN) OranCDG-ORNfrom Paris, France to Oran, Algeria2016-09-03
ZI 1907(HGH) Hangzhou (XIY) XianHGH-XIYfrom Hangzhou, China to Xian, China2016-10-29
ZI 1907(XIY) Xi'an (CDG) ParisXIY-CDGfrom Xi'an, China to Paris, France2018-01-20
ZI 1908(CDG) Paris (XIY) XianCDG-XIYfrom Paris, France to Xian, China2017-10-26
ZI 1921(ORY) Paris (CDG) ParisORY-CDGfrom Paris, France to Paris, France2016-09-22
ZI 1975(ORY) Paris (CDG) ParisORY-CDGfrom Paris, France to Paris, France2016-09-22
ZI 211(ORY) Paris (BSK) BiskraORY-BSKfrom Paris, France to Biskra, Algeria2017-06-11
ZI 212(BSK) Biskra (ORY) ParisBSK-ORYfrom Biskra, Algeria to Paris, France2017-06-11
ZI 221(ORY) Paris (ALG) AlgiersORY-ALGfrom Paris, France to Algiers, Algeria2017-10-27
ZI 222(ALG) Algiers (ORY) ParisALG-ORYfrom Algiers, Algeria to Paris, France2017-09-13
ZI 223(ORY) Paris (ALG) AlgiersORY-ALGfrom Paris, France to Algiers, Algeria2018-01-22
ZI 224(ALG) Algiers (ORY) ParisALG-ORYfrom Algiers, Algeria to Paris, France2018-01-17
ZI 224(ORY) Paris (CDG) ParisORY-CDGfrom Paris, France to Paris, France2017-03-18
ZI 231(ORY) Paris (QSF) SetifORY-QSFfrom Paris, France to Setif, Algeria2018-01-22
ZI 232(QSF) Sétif (CDG) ParisQSF-CDGfrom Sétif, Algeria to Paris, France2017-08-28
ZI 232(QSF) Sétif (ORY) ParisQSF-ORYfrom Sétif, Algeria to Paris, France2018-01-22
ZI 235(ORY) Paris (AAE) AnnabaORY-AAEfrom Paris, France to Annaba, Algeria2017-10-26
ZI 236(AAE) Annaba (CDG) ParisAAE-CDGfrom Annaba, Algeria to Paris, France2017-08-27
ZI 236(AAE) Annaba (ORY) ParisAAE-ORYfrom Annaba, Algeria to Paris, France2017-10-26
ZI 241(ORY) Paris (TLM) TlemcenORY-TLMfrom Paris, France to Tlemcen, Algeria2018-01-21
ZI 242(TLM) Tlemcen (ORY) ParisTLM-ORYfrom Tlemcen, Algeria to Paris, France2018-01-21
ZI 255(ORY) Paris (ALG) AlgiersORY-ALGfrom Paris, France to Algiers, Algeria2018-01-22
ZI 255(CDG) Paris (ALG) AlgiersCDG-ALGfrom Paris, France to Algiers, Algeria2017-09-01
ZI 256(ALG) Algiers (ORY) ParisALG-ORYfrom Algiers, Algeria to Paris, France2018-01-07
ZI 257(ORY) Paris (ALG) AlgiersORY-ALGfrom Paris, France to Algiers, Algeria2018-01-22
ZI 258(CDG) Paris (ORY) ParisCDG-ORYfrom Paris, France to Paris, France2017-08-21
ZI 258(ALG) Algiers (ORY) ParisALG-ORYfrom Algiers, Algeria to Paris, France2018-01-20
ZI 258(ALG) Algiers (CDG) ParisALG-CDGfrom Algiers, Algeria to Paris, France2017-08-31
ZI 259(ORY) Paris (ALG) AlgiersORY-ALGfrom Paris, France to Algiers, Algeria2018-01-22
ZI 260(ALG) Algiers (ORY) ParisALG-ORYfrom Algiers, Algeria to Paris, France2018-01-22
ZI 261(CDG) Paris (ORN) OranCDG-ORNfrom Paris, France to Oran, Algeria2017-08-28
ZI 261(ORY) Paris (ORN) OranORY-ORNfrom Paris, France to Oran, Algeria2018-01-21
ZI 262(ORN) Oran (ORY) ParisORN-ORYfrom Oran, Algeria to Paris, France2018-01-21
ZI 263(ORY) Paris (ORN) OranORY-ORNfrom Paris, France to Oran, Algeria2018-01-22
ZI 264(ORY) Paris (CDG) ParisORY-CDGfrom Paris, France to Paris, France2017-04-08
ZI 264(ORN) Oran (CDG) ParisORN-CDGfrom Oran, Algeria to Paris, France2017-08-31
ZI 264(ORN) Oran (ORY) ParisORN-ORYfrom Oran, Algeria to Paris, France2018-01-23
ZI 271(CDG) Paris (ALG) AlgiersCDG-ALGfrom Paris, France to Algiers, Algeria2017-08-31
ZI 271(ORY) Paris (ALG) AlgiersORY-ALGfrom Paris, France to Algiers, Algeria2017-10-26
ZI 272(ALG) Algiers (ORY) ParisALG-ORYfrom Algiers, Algeria to Paris, France2017-10-12
ZI 273(ORY) Paris (BJA) BejaiaORY-BJAfrom Paris, France to Bejaia, Algeria2018-01-21
ZI 274(BJA) Béjaïa (ORY) ParisBJA-ORYfrom Béjaïa, Algeria to Paris, France2018-01-21
ZI 287(ORY) Paris (CZL) ConstantineORY-CZLfrom Paris, France to Constantine, Algeria2018-01-21
ZI 288(CZL) Constantine (ORY) ParisCZL-ORYfrom Constantine, Algeria to Paris, France2018-01-21
ZI 293(ORY) Paris (ALG) AlgiersORY-ALGfrom Paris, France to Algiers, Algeria2016-09-03
ZI 293(CDG) Paris (ALG) AlgiersCDG-ALGfrom Paris, France to Algiers, Algeria2017-09-06
ZI 294(ALG) Algiers (CDG) ParisALG-CDGfrom Algiers, Algeria to Paris, France2017-09-09
ZI 301(ORY) Paris (LIS) LisbonORY-LISfrom Paris, France to Lisbon, Portugal2018-01-22
ZI 302(LIS) Lisbon (ORY) ParisLIS-ORYfrom Lisbon, Portugal to Paris, France2018-01-22
ZI 307(ORY) Paris (LIS) LisbonORY-LISfrom Paris, France to Lisbon, Portugal2018-01-21
ZI 308(LIS) Lisbon (ORY) ParisLIS-ORYfrom Lisbon, Portugal to Paris, France2018-01-21
ZI 308(ORY) Paris (CDG) ParisORY-CDGfrom Paris, France to Paris, France2017-11-14
ZI 309(ORY) Paris (LIS) LisbonORY-LISfrom Paris, France to Lisbon, Portugal2017-10-27
ZI 310(LIS) Lisbon (ORY) ParisLIS-ORYfrom Lisbon, Portugal to Paris, France2017-03-13
ZI 311(CDG) Paris (OPO) PortoCDG-OPOfrom Paris, France to Porto, Portugal2017-08-10
ZI 311(ORY) Paris (OPO) PortoORY-OPOfrom Paris, France to Porto, Portugal2018-01-20
ZI 312(OPO) Porto (ORY) ParisOPO-ORYfrom Porto, Portugal to Paris, France2018-01-20
ZI 315(ORY) Paris (OPO) PortoORY-OPOfrom Paris, France to Porto, Portugal2018-01-22
ZI 316(OPO) Porto (ORY) ParisOPO-ORYfrom Porto, Portugal to Paris, France2018-01-21
ZI 321(ORY) Paris (FAO) FaroORY-FAOfrom Paris, France to Faro, Portugal2017-10-26
ZI 322(FAO) Faro (ORY) ParisFAO-ORYfrom Faro, Portugal to Paris, France2017-10-22
ZI 337(ORY) Paris (FNC) FunchalORY-FNCfrom Paris, France to Funchal, Portugal2018-01-20
ZI 338(FNC) Funchal (ORY) ParisFNC-ORYfrom Funchal, Portugal to Paris, France2018-01-21
ZI 371(LYS) Lyon (OPO) PortoLYS-OPOfrom Lyon, France to Porto, Portugal2016-10-28
ZI 372(OPO) Porto (LYS) LyonOPO-LYSfrom Porto, Portugal to Lyon, France2016-10-28
ZI 400(ORY) Paris (BSK) BiskraORY-BSKfrom Paris, France to Biskra, Algeria2017-09-29
ZI 401(BSK) Biskra (ORY) ParisBSK-ORYfrom Biskra, Algeria to Paris, France2017-07-18
ZI 431(ORY) Paris (QSF) SetifORY-QSFfrom Paris, France to Setif, Algeria2017-07-18
ZI 431(CDG) Paris (QSF) SetifCDG-QSFfrom Paris, France to Setif, Algeria2017-08-29
ZI 432(QSF) Sétif (ORY) ParisQSF-ORYfrom Sétif, Algeria to Paris, France2017-07-18
ZI 432(QSF) Sétif (CDG) ParisQSF-CDGfrom Sétif, Algeria to Paris, France2017-08-29
ZI 441(CDG) Paris (TLM) TlemcenCDG-TLMfrom Paris, France to Tlemcen, Algeria2017-08-30
ZI 441(ORY) Paris (TLM) TlemcenORY-TLMfrom Paris, France to Tlemcen, Algeria2017-07-19
ZI 442(TLM) Tlemcen (CDG) ParisTLM-CDGfrom Tlemcen, Algeria to Paris, France2017-08-28
Page:   1 2 3 next >